Asiantuntijasi reittivalinnassa

Kurssit

Valmiskurssimme antavat perusteet informaation hallinnan eri alueisiin. Ne toimivat hyvänä pohjana esimerkiksi informaation hallinnan kehittämisprojektiin osallistuville henkilöille.

Dokumenttien hallinnan perusteet
Dokumenttien hallinnan perusteet -kurssilla perehdytään dokumenttien hallinnan käsitteistöön, toimintatapoihin ja ohjelmistotarjontaan. Lisäksi käydään läpi vaihtoehtoisia etenemistapoja kehittämisprojektin toteutukseen. Kurssin kesto on 1+1 päivää. Kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä tai kysynnän mukaan.

Pyydä lisätietoja
 

Microsoft Teams - dokumenttien hallinta

Tämän pienryhmäkoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käsitys siitä, mitä tulee ottaa huomioon, jos Microsoft Teamsia päätetään käyttää dokumenttien hallinnassa. Koulutuksen aikana käydään läpi Microsoft Teams -palvelun tärkeimmät toiminnallisuudet dokumenttien hallinnan näkökulmasta ja esitellään parhaat käytännöt sekä yleisimmät sudenkuopat. Lisäksi koulutuksessa arvioidaan eri toteutustapojen soveltuvuutta ja niiden vaikutuksia dokumenttien hallinnan onnistumiseen.

SharePoint vs. M-files dokumenttien hallinnassa

Monissa organisaatioissa pohditaan, että riittääkö SharePoint tai Office 365 kunnolliseen dokumenttien hallintaan vai tarvitaanko jokin erikoistunut ohjelmisto kuten M-Files. Tässä koulutuksessa näet käytännössä SharePoint/Office365-alustalla toteutetun ja M-Files -ohjelmistoon pohjautuvan dokumentinhallinnan erot, yhtenevyydet sekä mahdollisuudet.