Asiantuntijasi reittivalinnassa

Kurssit

Valmiskurssimme antavat perusteet informaation hallinnan eri alueisiin. Ne toimivat hyvänä pohjana esimerkiksi informaation hallinnan kehittämisprojektiin osallistuville henkilöille.

Dokumenttien hallinnan perusteet
Dokumenttien hallinnan perusteet -kurssilla perehdytään dokumenttien hallinnan käsitteistöön, toimintatapoihin ja ohjelmistotarjontaan. Lisäksi käydään läpi vaihtoehtoisia etenemistapoja kehittämisprojektin toteutukseen. Kurssin kesto on 1+1 päivää. Kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä tai kysynnän mukaan.

Pyydä lisätietoja

Tekoäly dokumenttien hallinnassa

Tässä koulutuksessa sukelletaan tekoälyn ja koneoppimisen maailmaan ja siihen, kuinka dokumenttien hallintaa voidaan automatisoida AI:n avulla.
 

Microsoft Teams - dokumenttien hallinta

Tämän pienryhmäkoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käsitys siitä, mitä tulee ottaa huomioon, jos Microsoft Teamsia päätetään käyttää dokumenttien hallinnassa. Koulutuksen aikana käydään läpi Microsoft Teams -palvelun tärkeimmät toiminnallisuudet dokumenttien hallinnan näkökulmasta ja esitellään parhaat käytännöt sekä yleisimmät sudenkuopat. Lisäksi koulutuksessa arvioidaan eri toteutustapojen soveltuvuutta ja niiden vaikutuksia dokumenttien hallinnan onnistumiseen.

SharePoint vs. M-files dokumenttien hallinnassa

Monissa organisaatioissa pohditaan, että riittääkö SharePoint tai Office 365 kunnolliseen dokumenttien hallintaan vai tarvitaanko jokin erikoistunut ohjelmisto kuten M-Files. Tässä koulutuksessa näet käytännössä SharePoint/Office365-alustalla toteutetun ja M-Files -ohjelmistoon pohjautuvan dokumentinhallinnan erot, yhtenevyydet sekä mahdollisuudet.

M365 dokumenttien hallinnan syväsukelllus

Tässä puolen päivän mittaisessa tehokoulutuksessa unohdetaan perusasiat kokonaan. Kyllä, luit oikein. Ei kerrota dokumenttien hallinnan tarkoitusta ja perusominaisuuksia. Ei katsota markkinatilannetta eikä potentiaalisia ohjelmia dokumenttien hallintaan. Ei.

Tässä koulutuksessa sukelletaan suoraan syvään päähän ja keskitytään niihin vaativimpiin dokumenttien hallinnan ominaisuuksiin Microsoft 365 -palvelussa. Siis niihin toiminnallisuuksiin, jotka monesti jäävät ottamatta käyttöön.