Sisällönhallinnan työpaja

Sisällönhallinnan työpaja koostuu mm seuraavista osioista:

  • Sisällönhallinnan alustusluento
  • Oman organisaation sisällönhallinnan nykytila -ryhmätyö
  • Kohderyhmät
  • Sisällöntuotantoprosessi
  • Rakenne ja navigaatio
  • Haku
  • Vuorovaikutteiset palvelut
  • Liitynnät
  • Yhteenveto
  • Loppukeskustelu

 Työpajan kesto on 2 pv. Osallistujamäärä enintään 10 henkilöä. Kiinteä hinnoittelu.

Pyydä lisätietoja