M-Files vs. SharePoint ja Teams dokumenttien hallinnassa

Seuraava toteutus:

11.6.2024

Paikka:

Online-koulutus

Ilmoittautuminen

Monissa organisaatioissa pohditaan, että riittääkö SharePoint tai Microsoft 365:en muut palvelut kuten Microsoft Teams kunnolliseen dokumenttien hallintaan vai tarvitaanko jokin erikoistunut ohjelmisto kuten M-Files. Tässä pienryhmäkoulutuksessa nähdään käytännössä Teams/SharePoint/Microsoft365-alustalla toteutetun ja M-Files -ohjelmistoon pohjautuvan dokumentinhallinnan erot, yhtenevyydet sekä mahdollisuudet.

Hinta:

Etuhinta 30 pv ennen: 780 € + alv
Normaalihinta: 880 € + alv

Kouluttajat:

Kouluttajina toimivat Juha Anttila ja Maarit Kettunen IITC:stä.

Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä ja järjestelmien käyttöönotosta. Juha on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan. Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja.

Maarit Kettunen toimii IITC:ssä laadunvarmistuksen konsulttina ja hänellä on melkoinen kokemus eri järjestelmien käytettävyydestä ja testaamisesta yleensäkin.

Tavoite:

Tämän intensiivikoulutuksen tavoitteena on vertailla Microsoft 365 -pilvipalvelussa toimivia SharePoint- ja Teams-palveluita M-Files -ohjelmiston paikalliseen versioon ja toisaalta Azure-ympäristössä toimivaan M-Filesin pilviversioon. Vertailussa keskitytään nimenomaan dokumenttien hallintaan. Lisäksi arvioidaan myös SharePointin, Teamsin ja M-Filesin yhteiskäytön mahdollisuuksia sekä uusimpia toiminnallisuuksia kuten M-Files IML.

Kohderyhmä:

Koulutuksessa ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia, mutta SharePointin, SharePoint Onlinen, Office 365:en, Teamsin tai M-Filesin tai dokumenttien hallinnan perusteet olisi hyvä olla tiedossa ennalta. Koulutus soveltuu siis hyvin dokumenttien hallinnan asiantuntijalle, joka haluaa oppia lisää SharePointista, Teamsista ja M-Filesistä sekä toisaalta IT-ammattilaiselle, joka haluaa tietää, miten dokumenttien hallinta olisi järkevä toteuttaa SharePointilla tai M-Filesillä.

Koulutusmateriaali:

Osallistujat saavat koulutusmateriaalin itselleen pdf-muodossa (laajuus noin 100 sivua).

Peruustusehdot:

Laskutamme koulutuksen etukäteen ilmoittautumisen saatuamme. Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta vielä 30 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen emme palauta osallistumismaksua, mutta voit vaihtaa tilaisuuden osallistujan tai siirtää osallistumisen seuraavaan tapahtumaan.

Ohjelma:

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 SharePoint dokumenttien hallinnassa
    • Miksi dokumenttien hallinnan toteuttaminen SharePointilla/Microsoft 365:llä on niin vaikeaa?
    • Miten Microsoft Teams muuttaa tilannetta?
    • Missä yleensä epäonnistutaan?
    • Miten voit onnistua?
    • Dokumenttien hallinnan suhde intranetiin ja muihin verkkopalveluihin
 

10.30 Dokumenttien hallinnan perusta kuntoon
    • Metatietojen mallintaminen
    • Sisältötyypit ja niiden suhde yrityksen dokumenttityyppeihin
    • Rakenne - mihin sitä tarvitaan kun metatiedot on keksitty?
    • Näkymät apuna dokumenttien ryhmittelyssä ja löytämisessä
    • Sivustot ja dokumenttikirjastot
    • Käyttöoikeuksien hallinta

12.00 Lounas

13.00 M-Files dokumenttien hallinnassa
    • Metatietorakenteen luominen
    • Dokumenttiluokat ja -pohjat
    • Näkymät dokumenttien ryhmittelyssä ja löytämisessä
    • M-Files viimeisimmät uudistukset

14.00 Kahvi

14.15 M-Filesin konfigurointi
    •  Käyttöoikeudet
    • Työnkulut
    •  Haku
    • Office-integraatio
    •  Mobiilikäyttö

15.00 SharePoint/Office365/Teams vs. M-Files
    •  Millä perusteella vertaillaan?
    • Kumpi voittaa missäkin tapauksessa?
    • Entä SharePoint, Office 365, Microsoft Teams ja M-Files yhteiskäyttö?
 

16.00 Koulutus päättyy