Sisällönhallinta

Ssällön hallinta muodostuu kokonaisuudesta, jolla tuotetaan, ylläpidetään ja hallitaan verkkosisältöä kuten Internet-, Ekstranet- ja intranet-sivustoja. Monesti puhutaan käytännössä julkaisujärjestelmistä, jotka auttavat sisällön julkaisemisessa eri kanaviin eri tavalla muotoiltuna. Sisällön hyväksyntä ja julkaisuajan hallinta liittyvät siihen keskeisesti.

Sisällönhallinta nähdään usein isompana kokonaisuutena, jolloin siihen kuuluu myös dokumenttien hallinta. Toisaalta sisällönhallinta voidaan nähdään osana laajempaa ECM-kokonaisuutta (Enterprise Content Management).

Kirjoittaja: Juha Anttila

Lue lisää: