Ammattilainen välttää karikot

Asiakaskohtainen konsultointi

Asiakaskohtainen konsultointi sovitetaan aina asiakkaan tarpeisiin. Työpanoksemme määrä vaihtelee asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Tyypillisesti konsultointiprojektiemme laajuus vaihtelee muutamistä henkilötyöpäivistä muutamiin henkilötyöviikkoihin.
 
 
Konsultointipalvelun sisältö, laajuus, resurssit, aikataulu ja kustannukset sovitaan yleensä etukäteen.
Seuraavassa on esitelty tyypillisiä konsultoinnin alueita.
 
 
 

Nykytilaselvitys

 • Toimintatapojen ja tietovirtojen analysointi

Tarvekartoitus

 • Tarpeiden määrittely
 • Liiketoimintaprosessien määrittely

Järjestelmien vertailu

 • Järjestelmien vertailu (Benchmarking)
 • Tarjouspyyntöjen suunnittelu
 • Tarjousten vertailu ja analysointi
 • Koekäytön toteutus

Toteutuksen suunnittelu

 • Informaatioarkkitehtuurin suunnittelu
 • Metatietojen suunnittelu
 • Järjestelmien ja liityntöjen määrittely
 • Käyttöönoton suunnittelu
 • Koulutuksen suunnittelu

Toteutuksen tukeminen

 • Testauksen ohjaus ja tuki

Käyttöönoton tuki

 • Muutoshallinnan tukeminen
 • Koulutukset
 • Seurantapalaverit

Jatkokehitys

Pyydä lisätietoja