Valmisluentoja


Seuraavassa on kuvaus muutamasta dokumenttien ja sisällön hallintaa koskevasta luennosta. Kunkin luennon kesto on 45-90 minuuttia käsittelyn laajuudesta riippuen. Luentoja voidaan muokata sekä yhdistellä ja lisäksi voidaan toteuttaa kokonaan asiakaskohtaisten tarpeiden mukaisia luentoja.
 
Mitä dokumenttien hallinta on ?
Luennossa pureudutaan dokumenttien hallinnan perusteisiin ja siitä saavutettaviin hyötyihin. Lue lisää  >>

Dokumenttien hallinnan merkitys yritykselle ja yrityksen työntekijöille
Luennossa tarkastellaan esimerkkien kautta dokumenttien hallinnan merkitystä sekä yritykselle että yrityksen työntekijöille. Lue lisää >>

Menetelmiä dokumenttien hallinnan projektin läpivientiin käytännössä
Luennossa käydään läpi kehittämisprojektin yleisimmät haasteet ja annetaan ratkaisumalleja niiden voittamiseen. 

Dokumenttien hallinta vs tuotetiedon hallinta
Luennossa vertaillaan dokumenttien hallinnan ja tuotetiedon hallinnan eroja ja päällekkäisyyksiä.

Dokumenttien hallinnan mobiilikäyttö
Luennossa tarkastellaan mobiilikäyttöön liittyviä tarpeita ja arvioidaan eri ratkaisumallien soveltuvuutta.

Dokumenttien hallinnan kehityssuuntia
Luennossa käsitellään dokumenttien hallinnassa viime aikoina tapahtuneita muutoksia ja valoitetaan tulevia kehityssuuntia.

Dokumenttien hallinnan järjestelmien vertailu
Luento keskittyy vertailemaan markkinoilla olevaa järjestelmätarjontaa dokumenttien hallintaan ja sitä sivuaviin alueisiin.

Dokumenttien hallinta organisaation järjestelmäarkkitehtuurissa
Luennossa tarkastellaan erilaisia malleja toteuttaa dokumenttien hallintaa organisaation järjestelmien avulla.

Sähköpostiarkistoinnin käytännön kysymykset
Luento pureutuu sähköpostiarkistoinnin käytännön kysymyksiin ja tuoreimpaan lainsäädäntöön.

Enterprise Content Management (ECM) - totta vai visio?
Luennossa esitellään ECM-kokonaisuus ja käydään läpi hankkeiden onnistumisia ja epäonnistumisia.

Intranet, sähköinen työpöytä ja dokumenttien hallinta
Luennossa pohditaan hyötyjä ja haittoja Intranetin, sähköisen työpöydän ja dokumenttien hallinnan totuettamisesta yhtenä kokonaisuutena.

Metatietojen suunnittelu
Luennossa annetaan perusteet metatietojen suunnitteluun.

Integraatiot dokumenttien ja sisällön hallinnassa
Luento pureutuu järjestelmäintegraatioihin dokumenttien ja sisällön hallintaan liittyen.